कोहि जित्ने कोहि हार्ने अभियानमा छन् !

भाईले भाई लाई मार्ने अभियानमा छन् !

 

नेता ,भोज भतेर लगाएर उत्सव मनाउदै ,

राज्यको धन निखार्ने अभियानमा छन् !

 

सरकारी रासन खाएको तुजुक देखाउदै ,

एकले अर्कालाई पछार्ने अभियानमा छन् !

 

शान्तिले देशमा पाइला टेक्ला भन्ने डरले ,

सडकमा जनता उतार्ने अभियानमा छन् !

 

देशको विकास गर्ने हैन,भुस्याहा कुकुरहरु ,

आफ्नो बथान ठुलो पार्ने अभियानमा छन् !